Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete kaitse ja töötlemine

Veebipoe Sinukoer.ee isikuandmete vastutav töötleja on Upspire OÜ (registrikood 14914755) asukohaga Tallinn, Eesti,
tel +372 534 51220 ja e-kiri info@sinukoer.ee, tarbija isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Töödeldavad isikuandmed

Sinukoer.ee kogub Tarbija isikuandmeid kliendikonto loomisel ja/või tellimuse vormistamisel.
Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangarekvisiidid ja tarbimiseelistused.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Sinukoer.ee kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb eelkõige silmas pidada Sinukoer.ee veebisaidil Tarbijatele kaupade müüki ja personaliseeritud pakkumiste korraldamist ja kauba kohaletoimetamist.

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et:

  • kliendi tellimuste haldamiseks
  • lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi)
  • kauba kohaletoimetamiseks

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutus statistika tegemiseks.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ (registrikood 10577829) serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Sinukoer.ee edastab isikuandmeid (Nimi ja telefoninumber) veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
Sinukoer.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Nõusoleku tagasivõtmine

Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine teavitades sellest kliendituge e-posti teel, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@sinukoer.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).